STYRELSE & REVISORER

IMAGE_petter-skii

PETTER SKI

​​ ​​ ​​​​​Styrelseordförande sedan juni 2023.
Född: 1967

Utbildning:
Civilekonom och Statsvetare från University of York i England.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i Colorama
Styrelseledamot i V-TAB
 Styrelseordförande i Söderbyleden
Stormarknad Grundare av Rockfast AB

Tidigare uppdrag i urval:
Styrelseordförande i Signum Fastigheter
Styrelseledamot i Phils Burger
Styrelseledamot i Ernströmgruppen

Innehav, eget och genom närstående:
Petter äger inga aktier eller andra värdepapper i bolaget

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets
större aktieägare.

IMAGE_CarlJohanKastengren_thumb

CARL-JOHAN KASTENGREN

Styrelseledamot sedan mars 1999.
Född: 1967

Utbildning:
Civilingenjör från KTH med inriktning mot ekonomi och har varit med och grundat
bolaget.

Övriga uppdrag:
VD och styrelseledamot i Gillesvik AB
Styrelseledamot i Brandkontoret
Styrelseledamot i Sadelmakaren J Fagerbergs Pensionsinrättning
Styrelseledamot i Hyresnämnden

Tidigare uppdrag i urval:
Styrelseledamot i Fastighetsägarna Stockholm och EFIB AB

Innehav, eget och genom närstående:
2 153 246 B-aktier
3 st Reservefat

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets
större aktieägare 

MARIE SCHERSTEIN

Styrelseledamot sedan juni 2023
Född: 1979

Utbildning:
Högskoleingenjör inom produktionsteknik
Ekonom med inriktning mot redovisning

Övriga uppdrag:
Inga

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga

Innehav, eget och genom närstående:

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets
större aktieägare.

IMAGE_richard-lundgren-360x360

RICHARD LUNDGREN

Styrelseledamot sedan juni 2023
Född: 1957

Utbildning:
Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola

Övriga uppdrag:
Ledamot av valberedningen för HSB Skåne
Styrelseledamot i ett antal bostadsrättsföreningar

Tidigare uppdrag i urval:
Facility Leader Group Real Estate vid Inka Group
Styrelseledamot i HSB Skåne

Innehav, eget och genom närstående:

525 000 B-aktier
3 st Reservefat

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets
större aktieägare.

_____________________________________

REVISOR

​​​Bolagets revisor: ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor: Lars Kylberg, auktoriserad revisor