LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

pb-644x750

PATRICK BJÖRSJÖ

​​​​​​tf VD, Head of Marketing & Customer Experience
Anställd sedan februari 2014
Född: 1975

Utbildning: 

Projektledarutbildning, Kulturverkstan

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i BRF Stallbacken och i Kvisljungeby vägsamfällighet

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Inga

Innehav:

20 000 B-aktier samt 29.000 teckningsoptioner

Konvertibler av serie K23 motsvarande 50 000 SEK

3 st Reservefat

THÉRÈSE BRANDT

​CFO (sedan april 2023)
Född: 1974 

Utbildning:

Civilekonom från Uppsala Universitet

Övriga uppdrag:

Styrelsesuppleant i Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

CFO i Matsmart Scandinavia AB, CFO Galatea AB, CFO Solera Sweden AB