LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

pb-644x750

PATRICK BJÖRSJÖ

​​​​​​tf VD, Head of Marketing & Customer Experience
Anställd sedan februari 2014
Född: 1975

Utbildning: 

Projektledarutbildning, Kulturverkstan

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i BRF Stallbacken och i Kvisljungeby vägsamfällighet

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Inga

Innehav:

20 000 B-aktier samt 29.000 teckningsoptioner

Konvertibler av serie K23 motsvarande 50 000 SEK

3 st Reservefat

theresebrandt-20231009-1-750x750

THÉRÈSE BRANDT

​CFO (sedan april 2023)
Född: 1974 

Utbildning:

Civilekonom från Uppsala Universitet

Övriga uppdrag:

Styrelsesuppleant i Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

CFO i Matsmart Scandinavia AB, CFO Galatea AB, CFO Solera Sweden AB

louisekarlsson-1-20231009-750x750

LOUISE KARLSSON

Chief Experience Officer (sedan augusti 2023)
Född: 1991

Utbildning:

Övriga uppdrag:

Inga övriga uppdrag

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

​Försäljningschef på Elite Hotel Gävle
Receptionschef på Elite Hotel Gävle
Boknings- och eventansvarig Elite Hotel Gävle

Innehav 

Inga innehav

PONTUS HENRIKSSON

Logistics Manager (sedan mars 2022)
Född: 1987

Utbildning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområde industriell ekonomi samt en filosofie
magisterexamen med huvudområde företagsekonomi, båda från Högskolan i Gävle

Övriga uppdrag:

Inga övriga uppdrag

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Transportplanerare på Setra Group och säljare på Valbo trä

Innehav 

1 147 B-aktier