FINANSIELL INFORMATION 

Välkommen till våra sidor med finansiell information för dig som är t.ex. aktieägare, analytiker eller placerare.
Här hittar du finansiella rapporter som kvartalsrapporter, årsredovisningar och information om bolaget och styrelsen. 

​VAD SÖKER DU? 
​​​– Rapporter
– Ägarförteckning
– Bolagsstyrning
– Bolagsordning
– Styrelse och revisorer
– Emissioner
– Bolagsstämmor
– Ledande befattningshavare

FINANSIELL KALENDER
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2024-04-18 Publicering av Årsredovisning
2024-05-07 Kvartalsrapport Q1 2024
2024-06-19 Årsstämma 2024
2024-08-27 Halvårsrapport Q2 2024
2024-11-05 Kvartalsrapport Q3 2024
2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024

IR KONTAKT – THÉRÈSE BRANDT, CFO
Saknar du någon information, kontakta Thérèse. Tel: +46 (0)70 852 10 54
CERTIFIED ADVISER
FNCA AB Sweden AB, Box 5216, 102 45 Stockholm.
VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

​​​Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet
med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den
nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq
gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som
gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning
(samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande
regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag.

Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än
att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för
handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna
efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.