mittdataskydd-1600x800

​​​MITT DATASKYDD

INTEGRITETSPOLICY 2018-05-20

Hantering av personuppgifter inom MACKMYRA SVENSK WHISKY AB Samt dess dotterbolag.

INNEHÅLL
1. INLEDNING

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

3.1 NÄR DU REGISTRERAT PERSONUPPGIFTER HOS MACKMYRA I SAMBAND MED ATT DU
KÖPT PRODUKTER ELLER UPPLEVELSER, ANMÄLT DIG TILL TÄVLINGAR VI ARRANGERAR,
ALTERNATIVT HAR KONTAKT MED MACKMYRAS KUNDTJÄNST.

3.2 NÄR DU REGISTRERAT PERSONUPPGIFTER HOS MACKMYRA I SAMBAND MED
REGISTRERING I MACKMYRAS FATWEBB

3.3 NÄR DU REGISTRERAT PERSONUPPGIFTER HOS MACKMYRA FÖR PRENUMERATION AV NÅGOT AV
VÅRA NYHETSBREV

3.4 NÄR DU I EGENSKAP AV REPRESENTANT FÖR ETT FÖRETAG SOM ÄR LEVERANTÖR ELLER
ÅTERFÖRSÄLJARE TILL MACKMYRA LÄMNAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL OSS.

3.5 NÄR DU ÄR AKTIEÄGARE I MACKMYRA.

3.6 NÄR VI HAR EN SKYLDIGHET ENLIGT LAG ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER.

4. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

7. OM COOKIES

8. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING.

9. DIN RÄTT TILL REGISTERUTDRAG, KORRIGERING AV FELAKTIG DATA M.M.

10. KONTAKTUPPGIFTER.

11. UPPDATERINGAR AV MACKMYRAS INTEGRITETSPOLICY.

1. INLEDNING

Då du lämnar dina personuppgifter till MACKMYRA SVENSK WHISKY AB eller något av dess
dotterbolag (”Mackmyra”) skall du känna dig trygg. Din integritet är viktig för oss. Vi är därför
angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och
säkert sätt, samt i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen
och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU i maj 2018. Denna informationstext
förklarar hur Mackmyra hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi ber dig därför
att läsa igenom informationen nedan noggrant. Om du har några frågor om hur dina
personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av
denna informationstext.

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t ex namn, bilder,
personnummer, e-mailadress, IP-adress eller köphistorik.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?
I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna fullfölja
ingångna avtal, upprätthålla ett effektivt samarbete med samarbetspartners, samt ge dig
information och erbjudanden, som vi baserat på dina tidigare köp eller på ett från din sida tidigare
aktivt uttryckt intresse för våra produkter, upplevelser eller nyhetsbrev, tror att du är intresserad av.

3.1 NÄR DU REGISTRERAT PERSONUPPGIFTER HOS MACKMYRA I SAMBAND MED ATT DU
KÖPT PRODUKTER ELLER UPPLEVELSER, ANMÄLT DIG TILL TÄVLINGAR VI ARRANGERAR,
ALTERNATIVT HAR KONTAKT MED MACKMYRAS KUNDTJÄNST.

- Vi sparar de personuppgifter som är nödvändiga med syfte att kunna administrera och leverera
det du har köpt i enlighet med våra köpvillkor, eller visat intresse för, samt för att kunna ge dig
information och erbjudanden vi tror att du är intresserad av.

- Nödvändiga personuppgifter kan vara exempelvis: namn, personnummer, e-mailadress,
postadress, telefonnummer, uppgifter om din köphistorik.

- Vi sparar dina personuppgifter med stöd av fullgörande av avtal fram till dess att produkten eller
upplevelsen du köpt har levererats eller till dess avtalet mellan oss upphört eller till dess den
tävling du anmält dig till avslutats. Därefter sparar vi ett urval av nödvändiga personuppgifter med
stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik
och för att marknadsföra våra produkter och tjänster, säkerställa betalning och förhindra
bedrägerier. Du kan när som helst via Mackmyras hemsida välja att ändra dina inställningar för,
alternativt helt avregistrera dig från, ytterligare utskick av marknadsföring från Mackmyra.

- Vi sparar dina personuppgifter upp till 12 månader efter att aktuellt stöd för att spara dessa
enligt punkten ovan inte längre gäller, bland annat som underlag för eventuella reklamationer. Din
köphistorik sparas i upp till 7 år för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid.

3.2 NÄR DU REGISTRERAT PERSONUPPGIFTER HOS MACKMYRA I SAMBAND MED
REGISTRERING I MACKMYRAS FATWEBB

- Vi sparar de personuppgifter som är nödvändiga med syfte att kunna administrera och leverera
de tjänster vi erbjuder via fatwebben samt för att kunna ge dig information och erbjudanden vi tror
att du är intresserad av.

- Nödvändiga personuppgifter kan vara exempelvis:  Namn, e-mailadress, postadress,
telefonnummer samt ditt lösenord till fatwebben.

- Vi sparar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi (och du) har ett berättigat
intresse att underlätta för bokning av fatprovningar, fatägaraktiviteter, buteljering med mer, och för
att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du
kan när som helst via Mackmyras hemsida välja att ändra dina inställningar för, alternativt helt
avregistrera dig från, ytterligare utskick av marknadsföring från Mackmyra.

- Vi sparar dina personuppgifter så länge du aktivt använder ditt inloggningskonto (upp till 6
månader efter sista användning) eller har ett annat aktivt engagemang hos oss (tex. fatägare,
fatvän eller nyhetsbrevsmottagare). För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår
kommunikation med dig i 12 månader. Din köphistorik sparas i upp till 7 år för vårt berättigade
intresse att analysera trender över tid.

3.3 NÄR DU REGISTRERAT PERSONUPPGIFTER HOS MACKMYRA FÖR PRENUMERATION AV
NÅGOT AV VÅRA NYHETSBREV

- Vi sparar de personuppgifter som är nödvändiga med syfte att kunna administrera och leverera
våra nyhetsbrev samt för att kunna ge dig information och erbjudanden vi tror att du är intresserad
av.

- Nödvändiga personuppgifter kan vara exempelvis: Namn, e-mailadress, telefonnummer,
postadress.

- Vi sparar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse
att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du
kan när som helst via Mackmyras hemsida välja att ändra dina inställningar för, alternativt helt
avregistrera dig från, ytterligare utskick av marknadsföring från Mackmyra.

- Vi sparar dina personuppgifter tills du aktivt avregistrerat dig från samtlig marknadsföring från
Mackmyra. För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i upp till 12
månader efter att du valt att avregistrera dig från samtlig marknadsföring.

3.4 NÄR DU I EGENSKAP AV REPRESENTANT FÖR ETT FÖRETAG SOM ÄR LEVERANTÖR ELLER
ÅTERFÖRSÄLJARE TILL MACKMYRA LÄMNAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL OSS.

- Vi sparar i vissa fall dina kontaktuppgifter för att kunna upprätthålla ett effektivt och väl
fungerande samarbete och för att kunna ge det företag du representerar information och
erbjudanden vi tror att företaget är intresserat av.

- Nödvändiga personuppgifter kan vara exempelvis: Namn, e-mailadress, telefonnummer.

- Vi sparar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse
att använda dina uppgifter för att upprätthålla ett effektivt och väl fungerande samarbete med
företaget du representerar.

Vi sparar dina personuppgifter upp till 12 månader efter att aktuellt stöd för att spara dessa enligt
punkten ovan inte längre gäller, bland annat som underlag för eventuella reklamationer.

3.5 NÄR DU ÄR AKTIEÄGARE HOS MACKMYRA
Mackmyras aktiebok administreras av Euroclear som är extern part. För information om hur dina
personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämmor, vänligen se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Mackmyra kan man stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse komma att
använda dina personuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan när som
helst via Mackmyras hemsida välja att ändra dina inställningar för, alternativt helt avregistrera dig
från, ytterligare utskick av marknadsföring från Mackmyra.

- Vi sparar de personuppgifter som är nödvändiga med syfte att kunna ge dig information och
erbjudanden vi tror att du är intresserad av.

- Nödvändiga personuppgifter kan vara exempelvis: namn, e-mailadress, postadress och ålder.

- Vi sparar dina personuppgifter upp till 12 månader efter att du inte längre är aktieägare i Mackmyra.

3.6 NÄR VI HAR EN SKYLDIGHET ENLIGT LAG ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är
skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet. När vi hanterar dina personuppgifter
på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen, eller så länge
som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett
säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
Mackmyra säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina
personuppgifter om det är nödvändigt för att kunna administrera och leverera det du har köpt i
enlighet med våra köpvillkor, exempelvis för dig som väljer att bli fatägare hos Mackmyra.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Mackmyras räkning ingår alltid ett så kallat
personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras
på ett korrekt och säkert sätt.

Om du köper att fat som lagras på ett av våra satellitlager kan respektive samarbetspartner på den
lokala orten bakom satellitlagret komma att förse dig med aktuella lokala erbjudanden och
information.

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att
skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för
informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar
dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de
behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data
utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt
bokföringslagen).

7. OM COOKIES
När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att
använda så kallade cookies. 

 8. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING
Mackmyra Svensk Whisky kan komma att använda din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer
för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller ditt
mobiltelefonnummer för direktmarknadsföring går det alltid att följa den länk som finns längst ned
i eventuell mottagen e-post eller SMS från Mackmyra för att avregistrera dig från fortsatt
direktmarknadsföring. Du kan också använda följande länk: ändra dina
kommunikationsinställningar...se

9. DIN RÄTT TILL REGISTERUTDRAG, KORRIGERING AV FELAKTIG DATA M.M.
Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom
kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data
eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som
grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en
avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller
information om dina rättigheter enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har också rätt att lämna ett
klagomål till Datainspektionen.

10. KONTAKTUPPGIFTER
Mackmyra Svensk Whisky AB  (org. nr. 556567-4610) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter. Om du önskar åtgärd enligt punkt 9 ovan, kontakta oss genom en skriftlig
egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Mackmyra Svensk Whisky AB
Att: Dataskyddsombud
Kolonnvägen 2
802 67 GÄVLE

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer
i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din
folkbokföringsadress.

Har du generella frågor kring vår hantering av personuppgifter, välkommen att kontakta oss via
mail: Dataskyddsombud@mackmyra.se.

11. UPPDATERINGAR AV MACKMYRAS INTEGRITETSPOLICY
Denna informationstext uppdaterades senast den 18 maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra
vår integritetspolicy när som helst. Aktuell integritetspolicy kommer att finnas tillgänglig på
Mackmyras hemsida.